O firmie

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. to firma o długoletnim doświadczeniu w zakresie realizacji inwestycji drogowych. Spółka powstała    w drodze prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego              w wyniku kolejnych przekształceń obejmujących okres pomiędzy rokiem 1956 a 1997. W obecnym kształcie Rejon Budowy Dróg i Mostów            w Krośnie Sp. z o.o. działa od  1września 1997 roku i wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców w XII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Rzeszowie pod numerem KRS 0000116539.

Świadcząc usługi w zakresie budowy, przebudowy oraz remontów dróg     i mostów, na przestrzeni lat przyczyniliśmy się do podniesienia standardu połączeń komunikacyjnych naszego regionu. Siedziba firmy znajduje się   w Krośnie przy ul. Tysiąclecia 38. RBDiM jest firmą prywatną z kapitałem wyłącznie polskim, posiadającą potencjał kadrowo-sprzętowy do wykonania robót o wartości około 150 milionów złotych rocznie.

Spółka uczestniczy w przetargach na realizację zadań inwestycyjnych zlecanych przez Ministerstwo Infrastruktury, samorządy wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz zleceniodawców prywatnych.

paliwa

4,55

4,28