Fundusze unijne

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu pt. „Wdrożenie innowacji produktowej w Rejonie Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.”

Cele projektu:

Fundusze unijne

Projekt jest odpowiedzią na analizę rynku, zapotrzebowania potencjalnych klientów oraz realizacją strategii firmy opartej na wzmocnieniu swojej pozycji konkurencyjnej na rynku docelowym jako producenta produktów ekologicznych i innowacyjnych, które posiadają wysoką jakość oraz atrakcyjną cenę. W celu wdrożenia nowego produktu niezbędne jest nabycie środków trwałych. Nowy produkt posiada cechy i funkcjonalności świadczące o innowacyjności w skali rynku europejskiego. Wnioskodawca otrzymał listy intencyjne, w których klienci/inwestorzy potwierdzają duże zainteresowanie i chęć nabycia nowego produktu. Produkt zostanie wdrożony po raz pierwszy na skalę przemysłową.

Planowane efekty projektu:

Fundusze unijne

Efektem projektu będzie wdrożenie wyników prac B+R, które dotyczyły opracowania nowej receptury mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy warstwy wiążącej dróg. W ten sposób wprowadzony zostanie do produkcji produkt, którego dotychczas nie produkowano. Dzięki realizacji projektu, poprzez wprowadzenie rozwiązania, które obecnie nie jest dostępne na rynku, Wnioskodawca w zdecydowany sposób umocnieni swoja pozycję wśród wykonawców inwestycji drogowych oraz zwiększy przychody.

 

Całkowita wartość Projektu: 14 289 051,59 zł

Wartość dofinansowania: 6 973 561,48 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 11 622 602,47 zł

1. Zapytanie ofertowe nr RBDiM.01/1/16 z dnia 20.09.2016 r.

2016-10-24 Informacja o unieważnieniu postępowania – do pobrania

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr RBDiM.01/1/16 na dostawę i uruchomienia instalacji do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych.

 

Uwaga: Termin składania ofert – do 31.10.2016 r. do godz. 12.00

 

Pliki do pobrania:

2. Zapytanie ofertowe nr RBDiM.01/2/16 z dnia 28.10.2016 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr RBDiM.01/2/16 z dnia 28.10.2016 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr RBDiM.01/2/16 na dostawę i uruchomienia instalacji do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych.

 

Uwaga: Termin składania ofert – do 30.11.2016 r. do godz. 15.00

 

Pliki do pobrania:

3. Zapytanie ofertowe nr RBDiM.02/3/16 z dnia 16.12.2016 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr RBDiM.02/3/16 z dnia 16.12.2016 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr RBDiM.02/3/16 na dostawę, instalację i uruchomienie stanowiska do granulacji.

 

Uwaga: Termin składania ofert – do 18.01.2017 r. do godz. 15.00

 

Pliki do pobrania:

4. Zapytanie ofertowe nr RBDiM.03/4/16 z dnia 22.12.2016 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr RBDiM.03/4/16 z dnia 22.12.2016 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr RBDiM.03/4/16 na dostawy i uruchomienia układarek mieszanek mineralno-asfaltowych – 2 szt. oraz walców do zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych – 2szt.

 

Uwaga: Termin składania ofert – do 25.01.2017 r. do godz. 15.00

 

Pliki do pobrania: