Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o.

  38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38
  13 432 34 61
  fax. 13 432 38 06
   www.rbdim.pl
   sekretariat@rbdim.pl

  Kontakt

  Prezes Zarządu

    Andrzej Zygar  
    13 432 34 61
    azygar@rbdim.pl

  Członek Zarządu Dyrektor ds. przygotowania i realizacji produkcji

    Bartosz Zdzieba
    13 43 23 461
    bartzdzieba@gmail.com
    bzdzieba@rbdim.pl

  Główny Księgowy

    Anna Mazur
    13 42 00 402
    ksiegowa@rbdim.pl

  Dział Kadr Płac i Spraw Socjalnych

    Ewa Zygar
    13 42 00 406
    kadry@rbdim.pl

  Wytwórnia Mas Bitumicznych i Betonowych w Pustynach

  Kierownik

    Wiesław Żychowski
    Z-ca Artur Krauz
    13 43 152 36
    beton@rbdim.pl
    http://www.beton.rbdim.pl

  Dział Techniczny, zapytania ofertowe

  Kierownik

    Adam Jarosz
    13 42 00 407
    tech@rbdim.pl

  Laboratorium Drogowe

  Kierownik

    Dominika Gazda
    13 43 152 36
    laboratorium@rbdim.pl

  Dział Zaopatrzenia i Administracji

   Marcin Sereda
   13 42 00 404
   zaopatrzenie@rbdim.pl

  Specjalista ds. Paliwowo-Energetycznych

   Tomasz Dereng
   13 42 00 414
   transport@rbdim.pl

  Warsztat i Zaplecze Techniczne - Wynajem Sprzętu Budowlanego

  Kierownik

    Paweł Błaszczyk
    13 42 00 411
    warsztat@rbdim.pl

  Kierownictwo Grupy Robót Drogowo – Mostowych w Pustynach

  Dyrektor

    Bartosz Zdzieba
    13 43 23 461

  Oddział w Brzozowie

    13 43 415 62
    krbrzozow@rbdim.pl

  Specjalista ds. Transportu i Informatyki

    Tomasz Topolski
    13 42 00 414
    transport@rbdim.pl

  Stacja Paliw

  38-400 Krosno
  ul. Tysiąclecia 38
    453 022 481