OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLIENCI I INNE PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

Przetwarzanie danych osobowych w Rejonie Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

 

Jeżeli Pani/Pan wejdzie na naszą stronę internetową, lub nawiąże kontakt w inny sposób,przykładowo poprzez zakup naszych usług, RBDiM w Krośnie Sp. z o.o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: RBDiM w Krośnie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tysiąclecia 38 (kod pocztowy: 38-400), tel. 13 432 34 61, adres e-mail:sekretariat@rbdim.pl.

 1. Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w różnym celu w zależności od tego w jakim charakterze i w jaki sposób się kontaktujemy.Dane są zbierane i przetwarzane w następującym celu:
  • przesyłanie odpowiedzi na napływające do nas zapytania ofertowe lub podtrzymywanie współpracy z klientami i dostawcami. Dane przetwarzane to imię i nazwisko, numer telefonu,adres e-mail oraz inne związane z zapytaniem;
  • w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym pozyskania pracowników: dane osobowe zgodne z art. 221 &1 Kodeksu pracy;
  • zawarcia i wykonania umowy, rozliczenia umów;
  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
  • w celu uzyskania informacji o korzystaniu z naszej strony internetowej serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Przetwarzanie plików cookies oparte jest wyłącznie o chęć dostosowania naszej strony internetowej do potrzeb użytkowników. Zapewniamy ochronę danych osobowych wykorzystując je jedynie do celów statystycznych. Dane te nie pozwalają na identyfikację konkretnej osoby. Zebrane dane są regularnie usuwane.
 2. Okres przechowywania danych osobowych.
  Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w jakim te dane zostały zebrane.Jeżeli Pani/Pana dane osobowe zostały przetworzone na podstawie Pani/Pana zgody, zostaną one usunięte jak tylko zrealizowany zostanie cel ich przetwarzania bądź zgoda zostanie wycofana. Natomiast dane osobowe, wynikające z zawarcia i wykonania umowy, a także w celu prowadzenia korespondencji, przetwarzane będą przez okres wykonywania umowy, a także później do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.
 3. Przekazywanie danych osobowych
  Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, podmioty realizujące na naszą rzecz usługi takie jak informatyczne, kurierskie lub pocztowe,transportowe, prawne a także inwestorzy, firmy podwykonawcze w zakresie współpracy przy przetargach lub inwestycjach. Dane udostępnione przez Pani/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Prawa osób, których dane przetwarza RBDiM w Krośnie Sp. z o.o.
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy lub zlecenia.