Misja firmy

Świadcząc usługi w zakresie budowy, przebudowy oraz remontów dróg i mostów, na przestrzeni lat przyczyniliśmy się do podniesienia standardu połączeń komunikacyjnych naszego regionu. Siedziba firmy znajduje się w Krośnie przy ul. Tysiąclecia 38. RBDiM jest firmą prywatną z kapitałem wyłącznie polskim, posiadającą potencjał kadrowo-sprzętowy do wykonania robót o wartości około 150 milionów złotych rocznie.

Spółka uczestniczy w przetargach na realizację zadań inwestycyjnych zlecanych przez Ministerstwo Infrastruktury, samorządy wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz zleceniodawców prywatnych.

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

to firma o długoletnim doświadczeniu w zakresie realizacji inwestycji drogowych. Spółka powstała w drodze prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego w wyniku kolejnych przekształceń obejmujących okres pomiędzy rokiem 1956 a 1997. W obecnym kształcie Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. działa od 1 września 1997 roku i wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców w XII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Rzeszowie pod numerem KRS 0000116539.

Świadczymy usługi w zakresie:


 •   budowy, przebudowy i remontów dróg
 •   budowy, przebudowy i remontów obiektów mostowych
 •   remontów bieżących dróg i mostów
 •   produkcji i sprzedaży mas mineralno – asfaltowych
 •   produkcji sprzedaży i transportu betonu
 •   budowy ulic i chodników
 •   malowania poziomego dróg
 •   wynajmu sprzętu budowlanego: koparki, sprężarki, walce, piły, równiarki, frezarki do nawierzchni drogowych
 •   napraw drobnego sprzętu
 •   zimowego utrzymania dróg / równiarki/
 •   sprzedaż paliw (ON, Pb) pon.-sob. 6.00-21.00
O firmie
O firmie

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie

ul. Tysiąclecia 38
38-400 Krosno
Polska

 

 tel. 13 432 34 61, fax. 13 432 38 06

 e-mail: sekretariat@rbdim.pl

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o.

38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38
13 432 34 61
fax. 13 432 38 06
 www.rbdim.pl
 sekretariat@rbdim.pl

O firmie

Prezes Zarządu

  Andrzej Zygar  
  13 432 34 61
  azygar@rbdim.pl

Członek Zarządu Dyrektor ds. przygotowania i realizacji produkcji

  Bartosz Zdzieba
  13 43 23 461
  bartzdzieba@gmail.com
  bzdzieba@rbdim.pl

Główny Księgowy

  Anna Mazur
  13 42 00 402
  ksiegowa@rbdim.pl

Dział Kadr Płac i Spraw Socjalnych

  Ewa Zygar
  13 42 00 406
  kadry@rbdim.pl

Wytwórnia Mas Bitumicznych i Betonowych w Pustynach

Kierownik

  Wiesław Żychowski
  Z-ca Artur Krauz
  13 43 152 36
  beton@rbdim.pl
  http://www.beton.rbdim.pl

Dział Techniczny, zapytania ofertowe

Kierownik

  Adam Jarosz
  13 42 00 407
  tech@rbdim.pl

Laboratorium Drogowe

Kierownik

  Dominika Gazda
  13 43 152 36
  laboratorium@rbdim.pl

Dział Zaopatrzenia i Administracji

 Marcin Sereda
 13 42 00 404
 zaopatrzenie@rbdim.pl

Specjalista ds. Paliwowo-Energetycznych

 Tomasz Dereng
 13 42 00 414
 transport@rbdim.pl

Warsztat i Zaplecze Techniczne - Wynajem Sprzętu Budowlanego

Kierownik

  Paweł Błaszczyk
  13 42 00 411
  warsztat@rbdim.pl

Kierownictwo Grupy Robót Drogowo – Mostowych w Pustynach

Dyrektor

  Bartosz Zdzieba
  13 43 23 461

Oddział w Brzozowie

  13 43 415 62
  krbrzozow@rbdim.pl

Specjalista ds. Transportu i Informatyki

  Tomasz Topolski
  13 42 00 414
  transport@rbdim.pl

Stacja Paliw

38-400 Krosno
ul. Tysiąclecia 38
  453 022 481