Przebudowa mostu na rzece Wislok w miejscowości Łęki Strzyżowskie w ciągu Drogi Powiatowej Przybowka-Rzepnik-Bratkowka